STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    
- Fundusze Strukturalne
- Mechanizm Norweski & EOG
- Mechanizm Szwajcarski
- Inna pomoc
- Kalendarium


Inna pomoc


Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej
Dotacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej


Kto może ubiegać się o wsparcie:

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Jakie działania mogą być dofinansowane:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dotacją są następujące koszty:

1. zakup środków trwałych;

2. remont lokalu (max. 20% wartości dotacji);

3. zakup towaru (max. 20% wartości dotacji);

4. reklama (max. 5% wartości dotacji).

Wysokość wsparcia:

12 000 PLN.


Dotacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej


Kto może ubiegać się o wsparcie:

Przedsiębiorstwa pragnące zatrudnić osoby bezrobotne.

Jakie działania mogą być dofinansowane:

W ramach dotacji firma może zakupić środki trwałe (maszyny, urządzenia) oraz przedmioty niezbędne do wyposażenia tworzonego stanowiska pracy.

Wysokość wsparcia:

12 000 PLN na każde tworzone stanowisko pracy.