STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    


- Przedsiębiorstwa
- JST
- NGO’s
- Szkoły i uczenie wyższe
Oferta

Oferta Instytutu Innowacji i Biznesu skierowana jest głównie do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz szkół i uczelni wyższych. Korzystając ze zdobytej wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń praktycznych, rozwiązujemy problemy naszych klientów szybko i z należytą starannością, stawiając przede wszystkim na jakość oraz efekty świadczonych przez nas usług.

Przedsiębiorstwa


Polityka strukturalna Unii Europejskiej skierowana do przedsiębiorców nastawiona jest głównie na działania poprawiające funkcjonowanie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim. Zainteresowanie tej grupy beneficjentów programami pomocowymi budzi podziw we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jednostki Samorządu Terytorialnego


Popularność dotacji krajowych i unijnych wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego jest bardzo duża i stale rośnie. Wpływ na to ma przede wszystkim efekt, który jest widoczny tuż po zakończeniu przedsięwzięcia tzn. nowe drogi, budowle, budynki. JST korzystają też bardzo chętnie z dotacji na inwestycje miękkie, czyli szkolenia.

NGO’s


Organizacje pozarządowe nazywane coraz częściej NGO’s (Non-Govermental Organization) sięgają nie tylko po fundusze zagraniczne, ale również po polskie granty przyznawane w większości przez fundacje i stowarzyszenia. Dzięki takim działaniom III sektor zyskuje coraz więcej na znaczeniu, przynosząc korzyści naszemu społeczeństwu.

Szkoły i uczelnie wyższe


Środowiska oświatowe takie jak szkoły i uczelnie wyższe mają szansę na pozyskanie funduszy wspomagających inwestycje związane z rozbudową i modernizacją swoich obiektów, a także funduszy przyczyniających się do rozwoju intelektualnego uczniów, studentów oraz nauczycieli. Dla tej grupy beneficjentów znaczenia nabiera dofinansowanie badań naukowych.