STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    


- Przedsiębiorstwa
- JST
- NGO’s
- Szkoły i uczenie wyższe
SZKOŁY I UCZELNIE WYŻSZE

Unia Europejska promuje elastyczność na rynku pracy poprzez szerokie wykształcenie mieszkańców krajów członkowskich oraz kształcenie przez całe życie. Dlatego też placówki edukacyjne, takie jak szkoły czy uczelnie wyższe posiadają duże możliwości wykorzystywania środków Unii Europejskiej, w tym głównie na projekty związane z rozwojem edukacyjnym pod kątem zawodowym. Dotyczy to nie tylko kształcenia podstawowego, gdzie przedsięwzięcia mają wyrównywać dostęp do edukacji, ale także kształcenia zawodowego, wyższego i ustawicznego. Jednocześnie, pieniądze mogą być wykorzystywane na rozwój nowoczesnych technologii oraz prowadzenie badań naukowych. Jest to związane z priorytetami Komisji Europejskiej, która zachęca, aby w miarę możliwości rozwijać bazę badawczą zajmującą się rozwojem innowacyjnych technologii.

Instytut Innowacji i Biznesu:


 • udziela informacji na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Strukturalnych, Mechanizmów Finansowych oraz z innych źródeł,
 • doradza przy wyborze odpowiedniego programu pomocowego,
 • pomaga przy przygotowaniu projektu,
 • sporządza wniosek do instytucji przyznającej dotację,
 • sporządza wymagane załączniki do wniosku (biznes plan, studium wykonalności),
 • pomaga przy przygotowaniu pozostałych załączników,
 • sporządza sprawozdania okresowe i końcowe potrzebne do rozliczenia projektu.

Programy pomocowe dostępne dla szkół wyższych:


 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb,
 • Norweski Mechanizm Finansowy,
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.