STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    

- Aktualne szkolenia
- Szkolenia zakończone
SZKOLENIA

Szkolenie to różne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w wielu obszarach. Szkolenia to zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Uczenie się jest procesem nie ograniczającym się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez całe życie ma olbrzymie możliwości zmiany swojej osobowości oraz poszerzania wiedzy. Powinien je rozwijać z korzyścią dla siebie, jak i firmy, w której pracuje. Szkolenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana postawy.

Nasi trenerzy to specjaliści oraz praktycy z wieloletnim doświadczeniem trenerskim. Dzięki ich wiedzy, zaangażowaniu oraz doskonałym umiejętnościom dydaktycznym nasze szkolenia otrzymują wysokie oceny najbardziej wymagających uczestników.

Realizujemy szkolenia o tematyce mieszczącej się w następujących kategoriach:

 • Zarządzanie i przywództwo,
 • Sprzedaż i obsługa klienta,
 • Marketing,
 • Badania ankietowego,
 • Diagnozowania,
 • Szkoleń otwartych i zamkniętych.

Tematyka szkoleń

Szkolenia Menedżerskie:

 • Rozwijanie umiejętności kształcenia innych,
 • Komunikacja w pracy menedżera,
 • Zarządzanie czasem, kulturą i zmianami dla menedżerów,
 • Profesjonalne kierowanie zespołem,
 • Tworzenie zespołów zadaniowych,
 • Budowanie współpracy w zespole,
 • Rozwijanie umiejętności kształcenia innych,
 • Wykorzystanie kompetencji w zarządzaniu,
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Umiejętność motywowania pracowników,
 • Zarządzanie projektami,
 • Rozwijanie umiejętności kształcenia innych,
 • Zarządzanie przez cele,
 • Autorytet w zarządzaniu,
 • Rola wizji i strategii w rozwoju organizacji,
 • Profesjonalne negocjacje w biznesie.

Rozwijanie Kompetencji Osobistych:

 • Trening komunikacji,
 • Techniki perswazji i wywierania wpływu,
 • Szkolenie inteligencji emocjonalnej,
 • Twórcze rozwiązywanie problemów,
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • Efektywna praca w grupie,
 • Zarządzanie czasem,
 • Trening asertywności,
 • Sztuka prezentacji,
 • Automotywacja.

Szkolenia Handlowe i Marketingowe:

 • Techniki sprzedaży,
 • Jakość obsługi klienta,
 • Praca z trudnym klientem,
 • Wizyta handlowa,
 • Profesjonalna obsługa reklamacji,
 • Telemarketing,
 • Windykacja należności,
 • Prezentacje handlowe,
 • Promowanie marki,
 • Badanie zadowolenia Klienta,
 • Negocjacje handlowe,
 • Zamykanie kontraktów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Rozmowa oceniająca z pracownikiem,
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników,
 • Skuteczne motywowanie pracowników,
 • Train The Trainer,
 • Szkolenie dla Asesorów,
 • Analiza i wykorzystanie kompetencji w zarządzaniu personelem.