STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    

KalendariumTERMIN

RODZAJ DOTACJI

BENEFICJENCI

Nabór ciągły

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nabór ciągły

Dotacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej

Przedsiębiorstwa pragnące zatrudnić osoby bezrobotne.