STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    
- Fundusze Strukturalne
- Mechanizm Norweski & EOG
- Mechanizm Szwajcarski
- Inna pomoc
- Kalendarium


Dotacje z funduszy krajowych i unijnych

Instytut Innowacji i Biznesu udziela kompleksowego wsparcia w procesie pozyskiwania środków finansowych – pochodzących tak z funduszy krajowych, jak i unijnych. Opcjonalna usługa w tym zakresie to nie tylko sporządzanie wniosku w celu pozyskania środków finansowych, ale także kompleksowa pomoc na każdym etapie realizacji projektu – od pomysłu, poprzez projekt i jego realizację, do rozliczenia uzyskanej dotacji.

Aby ułatwić Państwu szybkie odnalezienie terminów naboru wniosków prezentujemy listę zawierającą najważniejsze i najbardziej popularne programy Kalendarium

Fundusze Strukturalne

Fundusze StrukturalneFundusze Strukturalne
Fundusze Strukturalne są instrumentem realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej, nazywanej również polityką strukturalną. Rolą Funduszy Strukturalnych jest zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych.

Mechanizm Norweski & EOG


Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego to nowe programy pomocowe przyznane Polsce na lata 2004-2009 przez trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – Norwegię, Islandię oraz Liechtenstein. Kwota dofinansowania dla Polski wynosi 533,51 mln euro.

Mechanizm Szwajcarski


Nowe środki pomocowe dla Polski będą pochodzić ze Szwajcarii. Szwajcarska Rada Federalna zdecydowała się przeznaczyć 1 bilion franków szwajcarskich (640 mln euro) na realizację projektów i programów we wszystkich nowych państwach członkowskich UE. Polsce przypadnie największy udział funduszy – ponad 312 mln euro.

Inna pomoc


Pod hasłem inna pomoc prezentujemy pozostałe możliwości skorzystania ze środków finansowych wynikających z udziału w konkursach lub dofinansowania w ramach zaciągnięcia korzystnych pożyczek na realizację ciekawych przedsięwzięć.