STRONA GŁÓWNA | MAPA STRONY | O NAS | KONTAKT    


- Przedsiębiorstwa
- JST
- NGO’s
- Szkoły i uczenie wyższe
MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Polityka strukturalna Unii Europejskiej skierowana do przedsiębiorców nastawiona jest głównie na działania poprawiające funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże z dotacji Unii Europejskiej mogą skorzystać zarówno małe, jak i duże firmy. Aby rozróżnić i ułatwić aplikowanie beneficjentom część środków została podzielona według odbiorców biznesowych:

 • dotacje dla mikroprzedsiębiorstw,
 • dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • dotacje dla dużych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na inwestycje związane z rozwojem firmy, a także na szkolenia i doradztwo.

Instytut Innowacji i Biznesu:


 • udziela informacji na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Strukturalnych, Mechanizmów Finansowych oraz z innych źródeł,
 • doradza przy wyborze odpowiedniego programu pomocowego,
 • pomaga przy przygotowaniu projektu,
 • sporządza wniosek do instytucji przyznającej dotację,
 • sporządza wymagane załączniki do wniosku (biznes plan, studium wykonalności),
 • pomaga przy przygotowaniu pozostałych załączników,
 • sporządza sprawozdania okresowe i końcowe potrzebne do rozliczenia projektu.

Programy pomocowe dostępne dla przedsiębiorstw:


 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
 • Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb,
 • Norweski Mechanizm Finansowy,
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.